Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

Kwidzyn, dn. 05.09.2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że posiada sprawne, zbędne składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu

Żaden ze zbędnych składników majątku ruchomego nie posiada wartości jednostkowej powyżej 300 euro.

Szczegółowy wykaz i opis zawarty jest w załączniku nr 1:

Wykaz  składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.pdf:
Zalacznik_nr_1.pdf (45kB) pdf

W przypadku nie dojścia do skutku nieodpłatnego przekazania części lub wszystkich zbędnych składników majątku ruchomego, zostaną one zagospodarowane w trybach określonych w Uchwale Nr 328/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu kwidzyńskiego.

Ww. składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce, w tym państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z § 37 ust. 1 Uchwały Nr 328/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 września 2010 r.,

Zainteresowane jednostki organizacyjne winne w terminie do dnia 12.09.2014 r. złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój 24 pisemny wniosek wg załączonego wzoru:

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.pdf:
Wniosek_o_przekazaniepdf.pdf (42kB) pdf

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.doc:
Wniosek_o_przekazaniedoc.doc (30kB) plik


Kolejność składania wniosków będzie decydowała o przekazaniu sprzętu jednostce – do wyczerpania posiadanych do przekazania składników majątku ruchomego.

Odbiór zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi na koszt strony, której je przekazano.


Z poważaniem,

Jerzy Bartnicki
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

metryczka


Wytworzył: Dariusz Jankowski (5 września 2014)
Opublikował: Dariusz Jankowski (5 września 2014, 09:56:49)

Ostatnia zmiana: Dariusz Jankowski (5 września 2014, 10:19:56)
Zmieniono: Edycja treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5558