2015.10.13 Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Kwidzyn, dn. 13.10.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że posiada zużyte oraz sprawne, zbędne składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu

Żaden ze zbędnych składników majątku ruchomego nie posiada wartości jednostkowej powyżej 300 euro.

Szczegółowy wykaz i opis zawarty jest w załącznikach nr 1 i nr 2:

Wykaz zużytych zbędnych składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.pdf:
Zalacznik_nr_1.pdf (122kB) pdf
Wykaz sprawnych zbędnych składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.pdf:
Zalacznik_nr_2.pdf (146kB) pdf


W przypadku nie dojścia do skutku nieodpłatnego przekazania części lub wszystkich zbędnych składników majątku ruchomego, zostaną one zagospodarowane w trybach określonych w Uchwale Nr 328/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu kwidzyńskiego.

Ww. składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce, w tym państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z § 37 ust. 1 Uchwały Nr 328/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 września 2010 r.

Zainteresowane jednostki organizacyjne winny w terminie do dnia 16.10.2015 r. złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój 24 pisemny wniosek wg załączonego wzoru:

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.pdf:
Wniosek_o_przekazanie_pdf.pdf (42kB) pdf

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.doc:
Wniosek_o_przekazanie_doc.doc (30kB) plik


Kolejność składania wniosków będzie decydowała o przekazaniu sprzętu jednostce – do wyczerpania posiadanych do przekazania składników majątku ruchomego.

Odbiór zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi na koszt strony, której je przekazano.
 
Aktualizacja
Informacja w sprawie sprzedaży na surowce wtórne zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego.
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że zbędne oraz zużyte składniki majątku ruchomego wyszczególnione w poniższym załączniku (Zalacznik_nr_1_Formularz_ceny_skupu.xls) mogą być przedmiotem sprzedaży na surówce wtórne.
Załącznik nr 1 Formularz ceny skupu: Zalacznik_nr_1_Formularz_ceny_skupu.xls (19kB) plik
 
W przypadku zainteresowania zakupem ww. składników na surowce wtórne prosi są o złożenie oferty do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, do dnia  16.11.2015 r. Ofertę należy przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (sekretariat pok. 13), złożyć osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@pupkwidzyn.pl.
O wyborze oferty decydować będzie najwyższa cena jednostkowa za poszczególne składniki majątku. Cena jednostkowa musi być podana za cały dany składnik majątku.
Koszt odbioru składników majątku ruchomego spoczywa na odbiorcy (odbiór z siedziby PUP Kwidzyn). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ww. składników proszę o kontakt pod nr telefonu 55 267-27-15 lub 55 267-27-03.

 
Z poważaniem,

Jerzy Bartnicki
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Ochmiński (13 października 2015)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (13 października 2015, 12:50:44)

Ostatnia zmiana: Dariusz Jankowski (13 listopada 2015, 13:38:13)
Zmieniono: Aktualizacja. Informacja o możliwości sprzedaży na surowce wtórne zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1979