2018.07.17 Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego będących w dyspozycji
Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie


Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że posiada sprawne, zbędne składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

Szczegółowy wykaz i opis zbędnych składników majątku ruchomego zawarty jest w załączniku nr 1:
Wykaz  składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.pdf:
Zalacznik_nr_1 (38kB) pdf

W przypadku nie dojścia do skutku nieodpłatnego przekazania części lub wszystkich zbędnych składników majątku ruchomego, zostaną one zagospodarowane w trybach określonych w Uchwale Nr 328/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu kwidzyńskiego.

Ww. składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce, w tym państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z § 37 ust. 1 Uchwały Nr 328/2010 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 września 2010 r.

Zainteresowane jednostki organizacyjne winne w terminie do dnia 20.07.2018 r. złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój 3, pisemny wniosek wg załączonego wzoru:

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.pdf:
Wniosek_o_przekazanie_pdf (42kB) pdf

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego do pobrania w formacie danych *.doc (przygotowany w OpenOffice 3.4):
Wniosek_o_przekazanie_doc (30kB) plik


Kolejność składania wniosków będzie decydowała o przekazaniu sprzętu jednostce – do wyczerpania, posiadanych do przekazania, składników majątku ruchomego.

Odbiór zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi na koszt strony, której je przekazano.


Z poważaniem,

Jerzy Bartnicki
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Tuszyńska (17 lipca 2018)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (17 lipca 2018, 09:30:03)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (17 lipca 2018, 09:55:02)
Zmieniono: Zmiana redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1547