REFUNDACJA KOSZTÓW WYNAGRODZENIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Pracodawca lub przedsiębiorca na podstawie art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn zm.) może ubiegać się o refundację przez okres 12 miesięcy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnych do 30 roku życia, na podstawie zawartej umowy ze Starostą.


Powyższa umowa nie może być zawarta z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


Refundacja, przysługuje przez okres 12 miesięcy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.


W przypadku niewywiązania się z warunków, utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji, pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani będą do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974- Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji, kierowani będą na zwolnione stanowisko pracy inni bezrobotni.


W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwrócą uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwrócą uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.


Refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczania społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA (272kB) zip

ZASADY UBIEGANIAO REFUNDACJĘ (57kB) pdf

Bezpośredni kontakt:

 
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie,
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 17,
telefon:  55 267 27 43;  55 267 27 44


Wytworzył: Sylwia Tokarska (19 stycznia 2016)
Opublikował: Tomasz Okoński (19 stycznia 2016, 08:40:03)

Ostatnia zmiana: Tomasz Okoński (27 stycznia 2017, 12:41:47)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2508

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij