Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych.

zamówienie na:
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie

nr sprawy: AR.2110-23/2014

wartość: poniżej 30.000 EURO


Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2014 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pok. nr 13 (sekretariat), I piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.08.2014 r. o godz. 12:15, pok. nr 24, II piętro.

Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formacie dokumentów *.pdf i *.doc:

Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_cenowej.pdf (241kB) pdf

Formularz ofertowy - załącznik nr 1: Formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.pdf (127kB) pdf

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 w formacie .doc: Formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.doc (78kB) word

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2:
Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_zalacznik_nr_2.pdf (306kB) pdf

Wzór umowy - załącznik nr 3.pdf: Wzor_umowy_zalacznik_nr_3.pdf (60kB) pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (805kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Ochmiński (30 lipca 2014)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (30 lipca 2014, 10:43:06)

Ostatnia zmiana: Dariusz Jankowski (28 sierpnia 2014, 13:56:08)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1824