Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów z oprogramowaniemPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

zamówienie na:
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie


nr sprawy: AR.2110-16/2014

wartość: poniżej 30.000 EURO


Termin składania ofert upływa dnia 11.06.2014 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pok. nr 13 (sekretariat), I piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.06.2014 r. o godz. 12:15, pok. nr 24, II piętro.

Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formacie dokumentów .pdf i .doc:

Zaproszenie_z dnia_03062014: Zaproszenie_z_dnia_03062014.pdf (113kB) pdf

Formularz ofertowy_zalacznik nr 1: Formularz ofertowy_zalacznik nr 1.pdf (81kB) pdf

Formularz ofertowy_zalacznik nr 1 w formacie .doc: Formularz ofertowy_zalacznik nr 1.doc (73kB) word

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_załącznik nr 2: Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia_zalacznik nr 2.pdf (107kB) pdf

Wzór umowy_załącznik nr 3.pdf: Wzor umowy_zalacznik nr 3.pdf (53kB) pdf

Przykład zbiorczej karty gwarancyjnej.pdf: Przykład zbiorczej karty gwarancyjnej.pdf (34kB) pdf
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiad_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (336kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Ochmiński (3 czerwca 2014)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (3 czerwca 2014, 15:06:05)

Ostatnia zmiana: Dariusz Jankowski (11 czerwca 2014, 15:02:53)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2460