ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA INNYCH OFERT

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA INNYCH OFERT

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż podzespołów centralnego zasilacza awaryjnego Pyramid DSP PDSP 33030 30kVA

Kwidzyn, dnia 01.12.2015 r. Zapytanie ofertowe Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza zamówienie na wykonanie poniższego przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Odłączenie i demontaż 124 akumulatorów SBL 20-12i [...]

Zaproszenie do składania ofert na dostawę podpisów elektronicznych weryfikowanych ważnym kwalifikowanym certyfikatem

Kwidzyn, dnia 30.11.2015 r. Zapytanie ofertowe Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza zamówienie na wykonanie niżej poniższego przedmiotu zamówienia: Dostarczenie 3 zestawów odnowieniowych podpisu elektronicznego [...]

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych.zamówienie na:Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynienr sprawy: AR.2110-23/2014wartość: [...]

Zaproszenie do składania ofert na dostawę komputerów z oprogramowaniem

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.zamówienie na:Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynienr sprawy: [...]

metryczka