Archiwalne

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 10.04.2017 - 12.04.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.  Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 17 lub ze strony internetowej.  Wnioski można [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 05.04.2017 do 07.04.2017.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim III [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub Wnioski można składać w godzinach 7.30 -14.00 w pokoju 18 [...]

Nabór wniosków o refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 06.02.2017 - 08.02.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków przez pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, na [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 06.02.2017 - 08.02.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 17 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać od 6.02.2017 do 08.02.2017 w godzinach [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej od 21.11.2016 do wyczerpania środków

Nabór zamknięty z powodu wyczerpania środków! Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 14.11.2016 do 16.11.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 20.09.2016 do wyczerpania środków

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu aktywizacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 17 lub ze [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej od 26.09.2016 do 29.09.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać w godzinach 7.30 [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON) - 06.09.2016 do wyczerpania środków

NABÓR WNIOSKÓWPowiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 23.08.2016 do 26.08.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej od 20.07.2016 do 22.07.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub ze strony internetowej. Wnioski [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej od 21.06.2016 do 24.06.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać w godzinach 7.30 [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 16.06.2016 - 20.06.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 17 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać od 16.06.2016 do 20.06.2016 w godzinach [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych oraz refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON) - 09.05.2016 do wyczerpania środków

Nabór zakończony ze względu na wyczerpanie środków.   Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o: przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej dla osób [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 26.04.2016 do 29.04.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub ze strony [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 13.04.2016 - 15.04.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 17 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać od 13.04.2016 do 15.04.2016 w godzinach [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej od 01.03.2016 do 03.03.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać w godzinach 7.30 [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 27.01.2016 - 29.01.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy. W związku z koniecznością zapewnienia wysokiej efektywności realizowanych działań PUP Kwidzyn informuje, iż [...]

Nabór wniosków o refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 01.02.2016 - 12.02.2016

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków przez pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, na [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o organizację stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (I)” - 04.11.2015 - 06.11.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o organizację stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (I)” współfinansowany ze środków [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej od 19.10.2015 do wyczerpania środków

W związku z dużą ilością przyjętych wniosków PUP Kwidzyn informuje, że nabór zostanie zamknięty z dniem 24.11.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków przyznanie środków na podjęcie działalności [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 26.10.2015 do wyczerpania środków

W związku z dużą ilością przyjętych wniosków PUP Kwidzyn informuje, że nabór zostanie zamknięty z dniem 24.11.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 15.09.2015 do 18.09.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub ze strony [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WP - 09.09.2015 - 11.09.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim" współfinansowany ze środków [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON)

Nabór zakończony z powodu wyczerpania środków Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że dysponuje środkami  na refundację kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (I)” - 25.08.2015 - 28.08.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 17.08.2015 - 19.08.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 17 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać od 17.08.2015 do [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 09.07.2015 - 13.07.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 17 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać od 09.07.2015 do 13.07.2015 w godzinach [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (I)” - 16.06.2015 - 19.06.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 27.05.2015 - 29.05.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 17 lub ze strony internetowej. Wnioski można składać od 27.05.2015 do [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych oraz refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (PFRON) - 25.05.2015 do wyczerpania środków

Nabór zakończony z powodu wyczerpania środków. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o: przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych ze środków [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (I)” współfinansowany ze środków [...]

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 08.04.2015 do 14.04.2015

Informujmy, że na dzień 10.04.2015 roku zostały złożone wnioski na 79 stanowisk pracy, a w ramach tego naboru PUP Kwidzyn dysponuje środkami na refundację 40 stanowisk pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór [...]

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - 02.03.2015 - 06.03.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji na podjęcie działalności - 21 000 zł. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 [...]

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - 02.02.2015 - 06.02.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy. W związku z koniecznością zapewnienia wysokiej efektywności realizowanych działań [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij