WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – PRZETARG NIEOGRANICZONY W 2009 r.

 

LP. Europejski Fundusz Społeczny/ inne Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w zł (brutto) Data podpisania umowy Nazwa i adres Wykonawcy Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP
1 NIE Dostawa do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie monitorów ekranowych LCD w ilości 50 sztuk monitorów LCD 19” i 1 sztuki monitora LCD 24”. Art. 91 ust. 1 30 152,30 zł 2009-10-13 Vobis S.A. ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62, 70-353 Szczecin 180997-2009
2 NIE Dostawa do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zasilacza awaryjnego UPS klasy Smart, skanerów komputerowych oraz laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych w niżej podanych zadaniach: Zadanie I zamówienia: dostawa 1 szt. zasilacza awaryjnego UPS klasy Smart. Art. 91 ust. 1 16 836,00 zł 2009-12-14 INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Chmielna 81/82 80-748 Gdańsk 253931 - 2009
3 NIE Dostawa do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zasilacza awaryjnego UPS klasy Smart, skanerów komputerowych oraz laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych w niżej podanych zadaniach: Zadanie II zamówienia: dostawa 2 szt. skanerów komputerowych. Art. 91 ust. 1 8 418,00 zł 2009-12-14 INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Chmielna 81/82 80-748 Gdańsk 253931 - 2009
4 NIE Dostawa do Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zasilacza awaryjnego UPS klasy Smart, skanerów komputerowych oraz laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych w niżej podanych zadaniach: Zadanie III zamówienia: dostawa 1 szt. laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego. Art. 91 ust. 1 3 782,00 zł 2009-12-14 INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Chmielna 81/82 80-748 Gdańsk 253931 - 2009

metryczka


Wytworzył: Dariusz Jankowski (19 października 2009)
Opublikował: Dariusz Jankowski (19 października 2009, 10:34:10)

Ostatnia zmiana: Dariusz Jankowski (28 grudnia 2009, 14:27:24)
Zmieniono: Edycja treści - dodano informacje dotyczące zawartych w dniu 14.12.2009 r. umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1822