WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2009 R.

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2009 R.

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – PRZETARG NIEOGRANICZONY W 2009 r.

  LP. Europejski Fundusz Społeczny/ inne Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w zł (brutto) Data podpisania umowy Nazwa i adres Wykonawcy Numer ogłoszenia o udzieleniu [...]

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POZA PODSTAWOWYMI TRYBAMI W 2009 r.

  LP. Europejski Fundusz Społeczny/ inne Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w zł Data podpisania umowy Nazwa i adres Wykonawcy Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w [...]

metryczka