Informacje ogólne


Przepisy regulujące zasady przyznawania statusu osoby bezrobotnej, prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dokonywania rejestracji określone są w:

  • ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 roku poz. 645 ze zmianami)
  • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2012 roku poz. 1299)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku
    w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2014 roku poz. 1189)

W celu dokonania rejestracji bezrobotny zgłasza się do PUP właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do PUP, na którego obszarze działania przebywa.

Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do PUP. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.

Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym PUP.

Zarejestrowana osoba zawiadamia w terminie 7 dni PUP o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

Osoba, która ma zamiar zmienić miejsce zamieszkania lub pobytu, informuje PUP, w którym jest zarejestrowana, o terminie tej zmiany i składa wniosek o przesłanie odpisów karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do PUP właściwego ze względu na planowane miejsce zameldowania lub pobytu.

Osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu, zgłasza się w PUP, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.

Dodatkowo osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego składa oświadczenie dla celów ustalenia jej obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i członków rodziny.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami tematów związanych z nabyciem i utratą statusu osoby bezrobotnej oraz zasadach, na jakich przyznawane są świadczenia.


Wytworzył: Tomasz Maron (11 października 2007)
Opublikował: Tomasz Maron (11 października 2007, 14:05:35)

Ostatnia zmiana: Martyna Zielińska (4 sierpnia 2016, 10:36:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27063

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij