Refundacja kosztów opieki

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy czyli:
  • bezrobotnym do 30 roku życia,
  • bezrobotnym długotrwale,
  • bezrobotnym powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotnym niepełnosprawnym,
Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. Refundacja ta, przysługuje na okres do 6 miesięcy.

W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia. Na wniosek osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy Starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Na zasadach określonych powyżej może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.

Osoba, która chce otrzymać refundację kosztów opieki może złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, nie później niż do 30 dni od daty podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia

* Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. - art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

** Osoba zależna - osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. (art. 2 ust. 1 pkt 21).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

Bezpośredni kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie,
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 17,
telefon 55 267 27 45

Wytworzył: Jolanta Wiewióra (27 października 2007)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (25 kwietnia 2008, 14:31:28)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (7 marca 2017, 12:56:08)
Zmieniono: Aktualizacja danych kontaktowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9729

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij