Zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania

Zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;
  2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy, zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
  2. mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
  3. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.
Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

Starosta może zwrócić bezrobotnemu lub osobie poszukującej pracy, koszt przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ust. 1, i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.
Osoba spełniająca ww. warunki może złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie.

Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie comiesięcznych rozliczeń faktycznie poniesionych kosztów wraz z wymaganymi załącznikami, tj: imiennym biletem miesięcznym, okresowym lub fakturą wystawioną przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej, bilety przejazdu jednorazowego (w przypadku udziału w szkoleniu kilkudniowymi), uwierzytelnioną kopią umowy najmu lokalu, oryginał pokwitowania wpłaty należności z tytułu najmu lokalu, oryginał rachunku potwierdzający poniesione koszty zakwaterowania w hotelu, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za miesiąc, którego dotyczy rozliczenie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).


Bezpośredni kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie,
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 18,
telefon 55 267 27 45

Wytworzył: Jolanta Wiewióra (27 października 2007)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (25 kwietnia 2008, 12:52:26)

Ostatnia zmiana: Tomasz Okoński (8 października 2014, 13:35:40)
Zmieniono: Edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij