WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2008 R.

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2008 R.

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – PRZETARG NIEOGRANICZONY W 2008 r.

  LP. Europejski Fundusz Społeczny/ inne Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w zł Data podpisania umowy Nazwa i adres Wykonawcy Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w [...]

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POZA PODSTAWOWYMI TRYBAMI W 2008 r.

  LP. Europejski Fundusz Społeczny/ inne Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w zł Data podpisania umowy Nazwa i adres Wykonawcy Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w [...]

metryczka