Status prawny PUP Kwidzyn

Zdjęcie

Od 1 stycznia 2000 roku na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. nr 106, poz. 668) Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie wszedł w skład powiatowej administracji zespolonej. Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna powiatu realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i samorządu powiatowego określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Przy realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z Powiatową Radą Zatrudnienia, w której skład wchodzą przedstawiciele organów, organizacji i instytucji zajmujących się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, oraz w szczególności z gminami i organizacjami związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie obejmuje swoim zasięgiem działania miasto Kwidzyn, miasto i gminę Prabuty, gminy Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo i Sadlinki.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie nie posiada osobowości prawnej.

metryczka


Wytworzył: Jerzy Bartnicki (15 lutego 2007)
Opublikował: Grzegorz Ochmiński (15 lutego 2007, 10:57:28)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Ochmiński (12 października 2007, 11:31:12)
Zmieniono: Modyfikacja struktury

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21427