WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2006 R.

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2006 R.

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – PRZETARG NIEOGRANICZONY W 2006 r.

  LP. EFS Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w zł Data umowy Nazwa i adres wykonawcy 1 SPO RZL Działanie 1.2 projekt „Młodzi w Unii, młodzi w EFS" oraz [...]

EFS 1.3 - Wykaz szkoleń realizowanych w 2006 roku – zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; od 25 maja 2006 r. Art. 5 ust. 1 pkt 8

LP. Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w PLN Termin wykonania Nr umowy / data umowy Nazwa i adres Wykonawcy 1 Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej na kursie “Operator ładowarki kl. [...]

EFS 1.2 - Wykaz szkoleń realizowanych w 2006 roku – zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; od 25 maja 2006 r. Art. 5 ust. 1 pkt 8

LP. Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w PLN Termin wykonania Nr umowy / data umowy Nazwa i adres Wykonawcy 1 Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej na kursie “Kurs kwalifikacyjny [...]

Algorytm - Wykaz szkoleń realizowanych w 2006 roku – zgodnie z Art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; od 25 maja 2006 r. Art. 5 ust. 1 pkt 8

LP. Określenie przedmiotu zamówienia Uzasadnienie wyboru oferty Wartość w PLN Nr umowy / data umowy Nazwa i adres Wykonawcy 1 Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej na kursie “Kurs energetyczny gr. II” Art. 5 [...]

metryczka