2007-07-16 Informacje dotyczące rozstrzygnięcia protestu z dnia 11.07.2007 r., zawiadomienia i rozstrzygnięcia protestu z dnia 13.07.2007 r., unieważnienia postępowania przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 2007-07-06

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - UNIEWAŻNIONE w treści dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wg klasyfikacji CPV 74121200-5 dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej: „Młodzi i Aktywni 2006 – 2007” Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz „Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007” Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, dodano informacje w formie plików do pobrania dotyczące rozstrzygnięcia protestu z dnia 11.07.2007 r., zawiadomienia i rozstrzygnięcia protestu z dnia 13.07.2007 r., oraz unieważnienia postępowania.

Treść informacji można pobrać także z tego miejsca:

Rozstrzygnięcie protestu z dnia 11.07.2007 r.: Rozstrzygnięcie protestu z dnia 11.07.2007 r. (121kB) pdf
Zawiadomienie i rozstrzygnięcie protestu z dnia 13.07.2007 r.: Zawiadomienie i rozstrzygnięcie protestu z dnia 13.07.2007 r. (539kB) pdf
Unieważnienie postępowania: Unieważnienie postępowania (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Jankowski (16 lipca 2007)
Opublikował: Dariusz Jankowski (16 lipca 2007, 15:39:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2954