2007-07-09 Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE zamieszczono informacje dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na usługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie w ramach VI edycji programu GRYF: ZADANIE 1 – Kucharz z modułem j. angielskiego – 10 osób, ZADANIE 2 – Kelner - barman z modułem j. angielskiego – 10 osób.

Zapraszamy.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Jankowski (9 lipca 2007)
Opublikował: Dariusz Jankowski (9 lipca 2007, 17:10:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2436