Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 5270)

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2020-03-16 10:16:46
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2020-03-16 09:31:33
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2020-03-12 14:56:54
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

aktualizacja


Data: 2020-03-12 14:52:37
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2020-01-13 09:32:53
Autor: Grzegorz Ochmiński

Data: 2020-01-08 09:29:11
Autor: Grzegorz Ochmiński

Data: 2020-01-08 09:26:00
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2019-12-27 14:08:50
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2019-12-27 10:45:32
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2019-12-27 09:04:45
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2019-12-18 09:15:25
Autor: Grzegorz Ochmiński

Strona główna

Aktualizacja


Data: 2019-12-17 14:26:59
Autor: Grzegorz Ochmiński

Data: 2019-10-22 13:38:30
Autor: Grzegorz Ochmiński

Data: 2019-07-31 13:45:40
Autor: Grzegorz Ochmiński

Data: 2019-07-31 13:45:22
Autor: Grzegorz Ochmiński

Data: 2019-07-04 13:21:02
Autor: Dariusz Jankowski

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie (pojazdu).

Informacja o braku wniosków o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego.


Data: 2019-07-04 13:14:25
Autor: Dariusz Jankowski

Data: 2019-07-03 09:47:02
Autor: Dariusz Jankowski

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie (pojazdu).

Poprawienie błędu w terminie: Zainteresowane jednostki organizacyjne winne w terminie do dnia 03.07.2019 r. złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój 3, pisemny wniosek.


Data: 2019-07-03 09:25:02
Autor: Dariusz Jankowski

Data: 2019-06-25 13:59:00
Autor: Dariusz Jankowski
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 5270)