Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie (pojazdu).
rejestr zmian informacji

Informacja o braku wniosków o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego.
Data: 2019-07-04 13:14:25
Autor: Dariusz Jankowski
Zmiana terminu składania wniosku z powodu błędu w dacie.
Data: 2019-07-03 09:47:02
Autor: Dariusz Jankowski
Poprawienie błędu w terminie: Zainteresowane jednostki organizacyjne winne w terminie do dnia 03.07.2019 r. złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój 3, pisemny wniosek.
Data: 2019-07-03 09:25:02
Autor: Dariusz Jankowski
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »