Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2011 r.
rejestr zmian informacji

Zmiany redakcyjne
Data: 2011-10-19 10:00:36
Autor: Dariusz Jankowski
Zmiany redakcyjne
Data: 2011-10-19 09:57:50
Autor: Dariusz Jankowski
Zmiana pozycji w menu
Data: 2011-10-19 09:54:03
Autor: Dariusz Jankowski
Edycja treści - dodano informację dotyczącą zawartej w dniu 10.10.2011 r. umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przy zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Data: 2011-10-13 13:43:28
Autor: Dariusz Jankowski
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »