Mapa Biuletynu

 ORGANIZACJA URZĘDU
  · KONTAKT
  · KIEROWNICTWO URZĘDU
  · REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  · · Regulamin Organizacyjny 2009-12-22
  · · Regulamin Organizacyjny 2007-12-20
  · · Regulamin Organizacyjny 2006-01-26
  · POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
  · · Kadencja 2005-2008
  · · Kadencja 2009-2012
  · · Kadencja 2013-2016
  · · Kadencja 2017-2020
 AKTY PRAWNE
  · STATUS PRAWNY PUP KWIDZYN
  · OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE
 POWIATOWY URZĄD PRACY
  · NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
  · · Nabór na wolne stanowiska pracy
  · KONTROLE ZEWNĘTRZNE
 USŁUGI ELEKTRONICZNE I KOMUNIKACJA
  · PORTAL USŁUG ELEKTRONICZNYCH PSZ
  · ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
  · KOMUNIKACJA Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · PRZETARGI
  · · Plan postępowań o udzielenie zamowień
  · INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH
  · · WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2006 R.
  · · WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2007 R.
  · · WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2008 R.
  · · WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2009 R.
  · · WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2010 R.
  · · WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2011 R.
  · · WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W 2013 r.
  · · · WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – PRZETARG NIEOGRANICZONY W 2013 R.
  · INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
  · ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA INNYCH OFERT
 FINANSE PUP
  · MAJĄTEK PUP
  · · 2019.06.25 Ogloszenie likwidacja pojazdu zaproszenie do skladania ofert
  · · 2019.06.25 Informacja o zbędnych składnikach majątku (pojazdu)
  · · 2019.05.29 Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego
  · · 2019.05.10 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego
  · · 2018.07.17 Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
  · · 2015.10.13 Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
  · · 2014.09.05 Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego
  · · 2007.11.09 Sprzęt i wyposażenie do przekazania samorządowym jednostkom organizacyjnym
  · Bilanse jednostki budżetowej
  · · Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2018 r.
  · · Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2019 r.
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIE UDOSTĘPNIANEJ W BIP
 SŁOWNIK
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI